Inbjudan till workshop – VI BLIR BÄTTRE TILLSAMMANS

VI BLIR BÄTTRE TILLSAMMANS
I Haninge arbetar vi kontinuerligt med att skapa och bevara ett gott företagsklimat eftersom vi tror
att det främjar företagandet, skapar arbetstillfällen och stärker kommunens skattebas.
Ett sätt för oss att få veta vad företagen exempelvis tycker om den kommunala myndighetsutövningen
är genom löpande kundundersökningar.

Datum: 7 juni kl.16:00 – 19:00
Plats: Quality Hotel Winn Haninge, Rudsjöterrassen 3A
Vi bjuder på lättare förtäring.
Anmälan görs till Näringslivsutvecklare Maria Rosell
maria.rosell@haninge.se
08-606 89 35

Läs mer

inbjudan till workshop 7 juni